پیشنهاد همکاری

پیشنهاد همکاری

گرند کالا  آمادگی خود را برای کلیه همکاری‏‌های مشترک اعلام و از پیشنهادهای شما در این زمینه استقبال می‏‌کند .

چنانچه هرگونه پیشنهاد همکاری در زمینه کلیه خدمات ارائه شده یا قابل ارائه در سایت گرند کالا نظیر تامین کالا را دارید، می‏‌توانید از طریق صفحه تماس با ما، ویا آدرس ایمیل  

 با ما تماس گرفته و    info@Grandkala.com  آن را مطرح کنید.