حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران فروشگاه:

- گرند کالا متعهد می شود طبق سیاست امنیت اطلاعات ، اطلاعات خصوصی کاربران را حفظ و نگهداری کند و برای دیگر اشخاص فاش نکند ، به استثناء مواردی که به موجب قانون مجبور به انجام این کار می باشد.

-هنگام عضویت در سایت با انتخاب گزینه " موافقت با سیاست امنیت اطلاعات " و پذیرفتن آن در حقیقت آشکار شدن اطلاعات خود برای ما و استفاده ما از اطلاعات شما طبق سیاست امنیت اطلاعات موافقت کرده اید ، هرچند وقت یک بار سیاست امنیت را یکبار مرور کنید. اگر شما با سیاست امنیت اطلاعات وب سایت ما مخالف هستید ، عضو نشوید و ثبت نام نکنید.

-اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها
شما با ثبت نام در گرند کالا مشخصات خود از قبیل نام و نام خانوادگی٬ ایمیل و … را در اختیار گرند کالا قرار می دهید. در ادامه فعالیت برای ثبت سفارش٬از این اطلاعات برای تماس با شما استفاده خواهد شد.
شما پس از ورود به گرند کالا٬ به عنوان کاربر و عضو باشگاه مشتریان گرند کالا شناخته خواهید شد و کلیه اطلاعات مذکور و اطلاعاتی مانند تراکنش ها٬ پرداخت ها و اطلاعات فردی شما در اختیار گرند کالاخواهد بود. لازم به ذکر است که این موارد تنها موارد مورد استفاده در گرند کالا نخواهد بود.
گرند کالا اطلاعاتی از قبیل IP شما٬ اطلاعات کوکی ها و صفحات مشاهده شده توسط شما را نیز نگهداری خواهد کرد. از اینگونه اطلاعات تنها در موارد تبلیغاتی و یا تحویه محتویات متناسب با شما استفاده خواهد شد و در اختیار سازمان ها و افراد غیر گرند کالا قرار نخواهد گرفت.
گرند کالا اطلاعات شما را فاش نخواهد ساخت بجز در مواردی که شما از قوانین منعکس شده در بخش شرایط و ضوابط تخطی نموده و شاکی نسبت به عملکرد شما وجود داشته باشد و یا در صورت وجود قانون مجبور به این کار گردد.

-حریم شخصی اعلام شده در قوانین و شرایط  و مقررات جزوی از قوانین حفظ حریم شخصی می باشد.