گزارش اطلاعات

تحویل کالا:

تحویل کالا با توجه به شرایط اعلام شده در زمان تسویه حساب و بر اساس نوع انتخابی ارسال کالا توسط خریدار، ارسال خواهد گشت.

تحویل گیرنده کالا شخص عضو سایت و یا خریداری که به صورت مهمان کالایی را خریداری نموده است می باشد که با نشان دادن کارت شناسایی کالا را تحویل می گیرد.

در صورتی که امکان ارسال از طریق روشی بهتر از روش انتخاب شده توسط مشتری باشد برای مثال به جای ارسال از طریق پست سفارشی، استفاده از پست پیشتاز،گرند کالا در مواردی به تشخیص فروشگاه، نسبت به ارسال از طریق روش برتر بدون دریافت هزینه اضافی اقدام خواهد نمود.

در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات اضافی لطفا از طریق تماس با ما با ما در ارتباط باشید.